التقوی د لوړو زده کړو موسسې او شرق راډيو تلوېزيون ترمنځ همکاريو د هوکړه ليک ويډيوي راپور

التقوی د لوړو زده کړو موسسې او شرق راډيو تلوېزيون ترمنځ همکاريو د هوکړه ليک ويډيوي راپور

!!التقوی د لوړو زده کړو موسسې او شرق راډيو تلوېزيون ترمنځ همکاريو د هوکړه ليک د لاسليک په اړه د ياد تلوېزيون بشپړ ويډيوي راپور  

ديو ډاډ من راتلونکي پر لور

Leave a comment